Handelns betydelse i Sverige

Idag arbetar drygt 500.000 människor i handeln och gör ett fantastiskt jobb i butiker, på lager, som importörer och e-handlare.

Handeln bidrar till tillväxt och välstånd och handel möjliggör specialisering. När människor, företag och nationer får fokusera på det som de gör bäst och inriktar sitt engagemang och sin kunskap på sitt jobb, innovation och industri höjs produktiviteten. Eftersom vi inte kan leva bara av det vi specialiserat oss på handlar vi med varandra. Nätverk av ömsesidigt och tillväxtfrämjande beroende utvecklas, lyfter människor ur fattigdom och utvecklar samhällsekonomin.

Idag arbetar drygt 500.000 människor i handeln och gör ett fantastiskt jobb i butiker, på lager, som importörer och e-handlare. Det motsvarar ungefär 11 procent av alla förvärvsarbetande i Sverige. Handeln genererar också mer än 300 miljarder kronor per år till statskassan genom moms, arbetsgivaravgifter och andra skatter. Framförallt är handeln viktig för ungas start i arbetslivet. En fjärdedel av alla ungdomar hade sitt första jobb i handeln och ungefär 30 procent av alla anställda i handeln är idag unga. Handeln är för många vägen in på arbetsmarknaden och med en bättre politisk förståelse för handelns drivkrafter för tillväxt finns också lösningen på Sveriges stora utmaningar ungdomsarbetslöshet och integration.

Nyckel till vardagen

Handeln är för många människor den kanal genom vilken man kan förverkliga sina drömmar men utgör samtidigt en nyckel för att människors vardag ska gå ihop. Med lågpriskoncept, premiumvaror, generösa öppettider, snabbkassor, färdigmat, personliga tjänster, etc. möjliggör handeln den moderna dubbelarbetande familjens krav på tillgänglighet både fysiskt och digitalt.

Handeln är också en viktig del av en stads attraktivitet och städers möjlighet att attrahera invånare, turister och besökare. När handeln lämnar byn är ofta det sista hoppet ute men att lyssna på handelns behov är ofta detsamma som att gynna städers utveckling och människors tillgång till en bättre vardag.

Via handeln har människor en unik möjlighet att göra sin röst hörd. Det kan handla om att efterlysa varor som saknas i butikens utbud, att ta del av ett ekologist sortiment, eller att aktivt välja företag som på ett eller annat sätt engagerar sig i de frågor som konsumenten sympatiserar med. Via allmänna val röstar människor vart fjärde år men i handeln har man inflytande genom sin köpkraft varje dag.

I handeln sker också en högteknologisk utveckling och innovation i syfte att ta fram hållbara kläder, bättre konsumenterbjudanden och smart logistik i syfte att minska påverkan på klimatet.

Johan Davidson
Publicerad: 2015.03.16 Senast uppdaterad: 2019.01.09