Kunskap, råd och stöd

Hyresdatabasen

Svensk Handels hyresdatabas

Svensk Handel har påbörjat bygget av en fullskalig hyresdatabas för detaljhandeln med målet att genom analys identifiera strukturella problem på hyresmarknaden.

Svensk Handel Juridik - juridisk rådgivning

Svensk Handel Juridik

Behöver du rådgivning eller stöd i hyresfrågor? Svensk Handel Juridik är bland annat specialiserade på just kommersiell hyra och juridiken kopplad till det området.

Hyresstöd 2021 förlängs

Hyresstöd 2021 förlängs

Hyresstödet har nu förlängts till 30 september 2021. Stödet bygger, som tidigare, på en överenskommelse mellan handlare och fastighetsägare.