Svensk Handels hyresdatabas

Svensk Handel har påbörjat bygget av en fullskalig hyresdatabas för detaljhandeln med målet att genom analys identifiera strukturella problem på hyresmarknaden.

Det saknas transparens på hyresmarknaden och att den hyresdata som idag är tillgänglig är svag och ofullständig. Fastighetsägarna har ett informationsövertag, vilket försvårar arbetet för handeln.

För att få en tydligare bild av hyressituationen har Svensk Handel därför beslutat att bygga en egen hyresdatabas där analyser kommer att göras byggt på medlemmars egna hyresdata. Med ett eget dataunderlag, byggt för handeln av handeln, kan Svensk Handel göra analyser och dra slutsatser som kommer att kunna leda till förändring på riktigt.

Hyresdatabasen kan hjälpa handeln att sätta fokus på en av detaljhandelns stora kostnader. 

Har du frågor om Svensk Handels arbete med hyresfrågor, kontakta gärna Elisabet Elmsäter Vegsö.

Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2021.04.21 Senast uppdaterad: 2021.04.21