Hyresstöd 2021 förlängs

Hyresstödet har nu förlängts till 30 september 2021. Stödet bygger, som tidigare, på en överenskommelse mellan handlare och fastighetsägare. 

Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under delar eller hela perioden fram till 30 september ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. I övrigt följer hyresstödet tidigare konstruktion.

Överenskommelsen om hyresnedsättningen ska ha tecknats mellan hyresvärd och hyresgäst senast den 31 augusti. Hyresvärdens ansökan ska vara inskickad senast den 30 september.

Ett befintligt hyresförhållande mellan hyresvärden och hyresgästen ska finnas senast per den 31 mars 2021.

Mottaget stöd för ett företag/koncern får inte överstiga ett belopp som motsvarar 800 000 euro. Taket avser det sammanlagda erhållna hyresstödet för samtliga perioder med hyresstöd under 2020 och 2021 samt omställningsstödet för juni-juli 2020.

Stödet riktas till företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Hyresstöd ska räknas av mot sökt omställningsstöd

Svensk Handel vill också uppmärksamma att när det gäller statsstöd får man inte begära ersättning för samma kostnad från fler stöd. Då både omställningsstödet och hyresstödet innefattar hyreskostnader innebär det att vid ett eventuellt mottaget hyresstöd ska detta räknas av mot sökt omställningsstöd för motsvarande period om man även här har sökt stöd för hyreskostnaderna. För vissa hyresgäster kommer hyresstödet att vara mer gynnsamt om man får till en överenskommelse med hyresvärden än vad omställningsstödet är.

Lista över branscher som kan få hyresstöd >>

Läs mer om hyresstödet här: Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher >>

För en uppdatering av övriga stödåtgärder under pandemin >> 

Uppdaterat 29 juni 2021

Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2021.04.21 Senast uppdaterad: 2021.06.30