Svensk Handel Juridik

Behöver du rådgivning eller stöd i hyresfrågor? Svensk Handel Juridik är bland annat specialiserade på just kommersiell hyra och juridiken kopplad till det området.

Som hyresgäst har man ett starkt skydd enligt hyreslagen. Samtidigt är det ett komplext regelverk med många frister och formkrav.

Som lokalhyresgäst kan du få hjälp med allt från att förhandla och granska hyresavtal till processer i hyresnämnd och domstol. Svensk Handel Juridik erbjuder även kurser inom lokalhyresrätt, vilket ger dig som hyresgäst ett bättre utgångsläge i förhandlingar med hyresvärden.

Som medlem har du alltid rätt till 15 minuters fri rådgivning samt därefter en förmånlig timtaxa.

För mer information och kontakt >>

Publicerad: 2021.04.21 Senast uppdaterad: 2021.04.21