Kollektivavtalade försäkringar

Här kan du läsa mer om kollektivavtalade försäkringar som du som arbetsgivare med kollektivavtal tecknar för dina anställda.

Genom ditt medlemskap i Svensk Handel har du möjlighet att teckna kollektivavtal som ger trygghet för både dig och dina anställda. I kollektivavtalet ingår att du ska teckna kollektivavtalade försäkringar för dina anställda. De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar den allmänna pensionen och socialförsäkringarna.

Försäkringarna tecknas för arbetare hos Fora och för tjänstemän hos både Fora och Collectum.

Arbetsgivare som inte har något kollektivavtal eller hängavtal kan frivilligt teckna motsvarande avtalsförsäkringar för sina anställda via Fora, men inte via Collectum.

Som medlem kan du kontakta Svenskt Näringslivs försäkringsinformation, Finfa, för att få mer information och fri rådgivning.

Publicerad: 2019.04.16 Senast uppdaterad: 2019.04.16