Kunskap, råd och stöd

Konsumentköplagen och andra centrala lagstiftningar, tips om hur öppet köp ska hanteras och annan nyttig information.

Om en produkt inte uppfyller säkerhetskraven

Om en produkt inte uppfyller säkerhetskraven

Om Konsumentverket uppmärksammar att en produkt inte uppfyller säkerhetskraven tar de kontakt med säljaren för att diskutera överträdelsen och komma överens om en frivillig rättelse. Om säljaren inte vidtar de åtgärder som behövs kan Konsumentverket utfärda ett föreläggande om säljförbud eller vite.

Ditt ansvar vid import och försäljning

Ditt ansvar vid import och försäljning

Idag sker en allt större del av svensk import via e-handelsplattformar som Amazon och Wish. Som handlare har du ansvar för att de varor som du tillverkar, köper och säljer lever upp till kraven på produktsäkerhet och kemikalieinnehåll, märkning och varningsinformation.  

REA - så får rea-begreppet användas

Så får begreppet REA användas

Vad är rea? Vad innebär ordinarie pris? Hur länge får man ha rea? I rea-tider är det viktigt att du som handlare känner till hur rea tillämpas praktiskt och får användas som begrepp i marknadsföringen.

Checklista vid miljöpåståenden i reklam

Checklista vid miljöpåståenden i reklam

Allt fler varumärken hänvisar till miljöpåståenden i sin kommunikation för att hävda klimat- och miljöansvar. Produkter påstås vara klimatneutrala, klimatpositiva eller klimatkompenserade. Men marknadsföringslagen ställer höga krav på att du kan stå för det du säger.

Har du blivit anmäld till ARN?

Har du blivit anmäld till Allmänna reklamationsnämnden ARN?

ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) avgör tvister mellan konsumenter och företag. Deras beslutet är en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Det här gäller om du har blivit anmäld till ARN.

Öppet köp - ingen rättighet

Öppet köp – ingen rättighet

Som handlare finns det ingen lag på att erbjuda öppet köp, så länge du säljer varan i en fysisk butik. Om du säljer över internet, via telefon eller utanför din affärslokal gäller däremot lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, som bland annat innebär att kunden har 14 dagar på sig att ångra sitt köp.