Allmänna Reklamationsnämnden dokument

Har du blivit anmäld till Allmänna reklamationsnämnden ARN?

ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) avgör tvister mellan konsumenter och företag. Deras beslutet är en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Det här gäller om du har blivit anmäld till ARN.

Innan konsumenten kan skicka in en anmälan måste företaget ha fått möjlighet att ta ställning till konsumentens krav och sagt nej till dem. Under hela processen har parterna möjlighet att göra upp. Det är viktigt att ditt företag svarar på anmälan. Om ni inte svarar utgår ARN från att det konsumenten skriver är korrekt.

ARN gör ingen egen utredning

ARN gör ingen egen utredning och håller inte förhör med företaget eller konsumenten. ARN bedömer parternas egna beskrivningar och underlag. Det är mycket viktigt att bifoga bevis som stödjer lämnade påståenden i tvisten. Motparten i ärendet får alltid ta del av dokumentationen/bevisningen som skickas in.

Bevis kan vara till exempel foton, mejl, avtal, kvitton, ritningar, intyg, bruksanvisningar eller beskrivningar från en katalog eller skärmdump av en webbplats.

När konsumenten har stöd i lagen

Om ARN anser att konsumentens krav har stöd i lagen rekommenderar de att företaget ger konsumenten rättelse på något sätt. 

I fall där konsumenten fått helt eller delvis rätt, skickar ARN en fråga till konsumenten som har en månad på sig att berätta om företaget har följt rekommendationen. Svarar konsumenten att företaget inte följt rekommendationen skickas en fråga till företaget som får två veckor på sig att svara. 

Allmänna reklamationsnämndens beslut

Svensk Handel rekommenderar medlemsföretagen att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut.
Statistik visar att Svensk Handels medlemsföretag i allmänhet agerar i enlighet med ARN:s beslut. Det är ytterst ovanligt att hitta något av Svensk Handels medlemsföretag på Råd och Röns svarta lista.

Nästan alla handlingar och uppgifter som kommer in till ARN är offentliga vilket betyder att vem som helst har rätt att se dem. Medier har möjlighet att publicera anmälningar, beslut och uppgifter om vilka företag som inte följer ARN:s beslut.

Du kan få rådgivning vid anmälan

Har du som medlemsföretag blivit anmäld till ARN kan du ta kontakt med Svensk Handel för rådgivning. För att få ut så mycket som möjligt av din hjälp bör du kontakta oss så tidigt som möjligt.

Rådgivning

Kontakta Svensk Handel

Telefon: 010-47 18 500
E-post: info@svenskhandel.se

 

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Jolanda Girzl
Kategori: Konsumenträtt