Leksak, för att illustrera produktsäkerhet

Om en produkt inte uppfyller säkerhetskraven

Om Konsumentverket uppmärksammar att en produkt inte uppfyller säkerhetskraven tar de kontakt med säljaren för att diskutera överträdelsen och komma överens om en frivillig rättelse. Om säljaren inte vidtar de åtgärder som behövs kan Konsumentverket utfärda ett föreläggande om säljförbud eller vite.

Det är ditt ansvar att ta reda på vilken lagstiftning som gäller för just din vara eller tjänst. 

Marknadskontrollrådet har sammanställt en lista med EU-direktiv och förordningar som gäller för olika varor. Rådet har även information om vilken myndighet som utövar marknadskontroll för respektive vara. 

Ta del av listan här: Produktlagstiftning på Marknadskontrollrådets webbplats

Om du upptäcker en säkerhetsrisk med en leksak måste du genast sluta sälja den och försäkra dig om att nödvändiga åtgärder vidtas för att den ska vara säker. Du är även ansvarig för att dra tillbaka eller återkalla leksaken när det är lämpligt. Om  leksaken inte uppfyller gällande krav ska du underrätta ansvariga myndigheter i de länder där leksakerna säljs. I Sverige kontaktar du Konsumentverket, Elsäkerhetsverket och/eller Kemikalieinspektionen.

Föreläggande om säljförbud och vite

Om säljaren inte frivilligt vidtar de åtgärder som behövs kan Konsumentverket utfärda ett föreläggande om säljförbud eller andra åtgärder. 

Föreläggandet är oftast förenat med ett vite, det vill säga en bestämd summa pengar. Om säljaren inte har följt de åtgärder Konsumentverket bett om, döms vitet ut. Vitet döms ut av domstol efter att Konsumentverket gjort en ansökan.

 

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Jolanda Girzl
Publicerad: 2020.11.09 Senast uppdaterad: 2020.11.09 Kategori: Konsumenträtt

Skriv en kommentar