Vägledning i nya konsumentköplagen

Den 1 maj 2022 träder den nya konsumentköplagen i kraft och ersätter den tidigare konsumentköplagen (1990:932). Den nya lagen innebär ett stärkt konsumentskydd som är mer anpassat till dagens digitaliserade konsumentmarknader.

Svensk Handel och Svensk Handel Juridik har tagit fram en vägledning för Svensk Handels medlemmar. Vägledningen syftar till att sammanfattat presentera de centrala nyheter och förändringar som den nya konsumentköplagen innebär samt fungera som ett stöd i de juridiska bedömningar som företag som säljer varor till konsumenter eventuellt kan komma att behöva göra.

Lagen är tillämplig vid försäljning mellan näringsidkare och konsumenter, så alla företag som säljer till konsumenter påverkas av lagändringarna. Lagen gäller även för vissa ”gratistjänster”, sådana när konsumenten lämnar personuppgifter i utbyte mot den digitala tjänsten, om inte leverantören av den digitala tjänsten bara behandlar personuppgifterna för att uppfylla ett rättsligt krav eller för att fullgöra andra skyldigheter i avtalet med konsumenten. Följande företag kommer sannolikt påverkas särskilt:

  • Företag som säljer varor med digitala delar eller som ger ut digitalt innehåll och digitala tjänster.
  • Företag som erbjuder gratistjänster i utbyte mot personuppgifter av konsumenterna.
  • Företag som säljer begagnade produkter och som tidigare sålt varorna i ”befintligt skick”.
  • Företag som erbjuder gratistjänster i utbyte mot personuppgifter av konsumenterna.
Jolanda Girzl
Publicerad: 2022.04.28 Senast uppdaterad: 2022.04.28 Kategori: Konsumenträtt Nyheter