Vässa din lönsamhet

Med rapporten Finansiella nyckeltal kan du jämföra dina egna siffror med konkurrenterna och se hur effektiv du är och inom vilka områden du kan vässa din lönsamhet.

Med hjälp av 30 ekonomiska nyckeltal kan du mäta ditt företag med andra i branschen. Du får nyckeltal för till exempel personalkostnad, lokalkostnad och bruttovinst för detaljhandlen, e-handeln och partihandeln. För detaljhandeln finns detaljerade uppgifter för olika delbranscher. Rapporten är ett exklusivt faktaunderlag, endast för medlemsföretag i Svensk Handel. Statistiken i rapporten bygger på underlag från över ett tusen av Svensk Handels medlemsföretag. 

Publicerad: 2015.04.08 Senast uppdaterad: 2015.04.08