Regelförbättringar

Handeln berörs idag inte bara av våra nationella regler utan regelbördan har utökats i takt med globaliseringen och EUs inre marknad. Svensk Handel arbetar för att minska företagens administrativa börda. Ta del av rapporten Värsta reglerna.

Regler är något som alla företag måste förhålla sig till. Krångliga och onödiga regler innebär stora kostnader för företagen inom handeln. Det är pengar, tid, resurser och engagemang som skulle göra bättre nytta ute bland kunderna i butiken och på nätet, på lagret eller i jakten på nya leverantörer och affärsmöjligheter.

Rapporten Värsta reglerna

Svensk Handel har undersökt reglernas påverkan på våra medlemmars verksamheter och tagit fram rapporten Värsta reglerna. Denna rapport visar att området inte har minskat i betydelse utan snarare tvärtom.

Hjälp till att förenkla reglerna

Vill du framföra synpunkter och förslag på hur regler är utformade och tillämpas kontakta Elisabet Elmsäter-Vegsö på Svensk Handel. 

Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2018.03.28 Senast uppdaterad: 2018.04.11