Publicerad: 2018.03.28   •  
Senast uppdaterad: 2018.04.11

Regelförbättringar

Svensk Handel arbetar för att minska företagens administrativa börda. Ta del av rapporten Värsta reglerna.

Regler är något som alla företag måste förhålla sig till. Handeln berörs idag inte bara av våra nationella regler utan regelbördan har utökats i takt med globaliseringen och EUs inre marknad. Krångliga och onödiga regler innebär stora kostnader för företagen inom handeln. Det är pengar, tid, resurser och engagemang som skulle göra bättre nytta ute bland kunderna i butiken och på nätet, på lagret eller i jakten på nya leverantörer och affärsmöjligheter.

Värsta reglerna

Svensk Handel har undersökt reglernas påverkan på våra medlemmars verksamheter och tagit fram rapporten Värsta reglerna. Denna rapport visar att området inte har minskat i betydelse utan snarare tvärtom.

Hjälp till att förenkla reglerna
Vill du framföra synpunkter och förslag på hur regler är utformade och tillämpas kontakta Elisabet Elmsäter-Vegsö på Svensk Handel. 

Elisabet Elmsäter Vegsö

Näringspolitisk expert, Stockholm
010-47 18 633

Svensk Handels övergripande förslag på åtgärder

  • Upprätta en maximal tidsgräns för handläggning i statlig och kommunal förvaltning.
  • Inför bäst före-datum på regler - regler tidsbegränsas och utvärderas innan de antingen ges en ny tidsfrist eller avskaffas.
  • Inför regeltak och principen om ”En regel in – en regel ut”.