Stads- och platsutveckling

En attraktiv handel skapar en attraktiv stad. Här har vi samlat det som rör handelns betydelse för städerna, regional och lokal statistik samt frågor som rör besöksnäringen.

det här gör Svensk handel

Svensk Handels rekommendationer

Det är dags att fokusera på handeln så att vi tillsammans kan bygga hållbara nya städer och stadsdelar samt bevara de befintliga. För att detta ska lyckas rekommenderar Svensk Handel följande.

Besöksnäring

Turisterna finns numer i många av våra städer och orter året om och våra medlemmar ser hur handelns del av den växande besöksnäringen ökar.

Kontaktuppgifter

Lokala handelsföreningar

Svensk Handel samarbetar med ett hundratal lokala handelsföreningar runt om i landet. Här hittar du kontaktuppgifter till dessa föreningar.