Handeln – en naturlig del av stadsbygget

En attraktiv handel skapar livskvalitet för både invånare och besökare. Här kan du läsa om hur Svensk Handel jobbar med frågor som rör stads- och platsutveckling, om handelns betydelse för städerna, samt frågor som rör besöksnäring. Du kan även ta del av lokal och regional statistik om handeln.