Shoppinggata: En del av stads- och platsutvecklingen

Kunskap, råd och stöd

Här hittar du kunskap, råd och stöd samt artiklar om området kring stads- och platsutveckling.  

Öka intäkterna i sommar - Turisterna viktigare än någonsin

Öka intäkterna i sommar - Turisterna viktigare än någonsin

Fredagen den 21 maj sände Svensk Handel tillsammans med Visit Sweden detta webinarium med fokus på turismen sommaren 2021.

Stads-Plats: Samlade rapporter

Stads- och platsutveckling: Rapporter

Här får du en sammanställning av de rapporter som relaterar till området stads- och platsutveckling. 

Seminarium: Shoppingturismens betydelse för handeln

Seminarium: Vem är den utländska shoppingresenären?

Turisternas betydelse för den svenska detaljhandeln fortsätter att växa. Förra året omsatte shoppingturismen 100 miljarder kronor. Det är en ökning med fem miljarder jämfört med 2017.

Planeringsmetod för levande gatuplan

Levande gatuplan – en ny planeringsmetod

Tillsammans med Nacka kommun och NIRAS i Sverige har Svensk Handel tagit fram en modell som visar hur kommuner tillsammans med handel och övrigt näringsliv kan planera levande bottenvåningar flexibelt och hållbart.

Så attraherar du shoppingresenären

Så attraherar du den utländska shoppingresenären

Utländska turister shoppar mycket när de besöker Sverige. Men vilka är de utländska shoppingresenärerna? Vad har de för förväntningar på bemötande och utbud?

Besöksnäring

Handeln – en stor del av besöksnäringen

Turisterna är viktiga kunder på många platser i Sverige. När denna kundgrupp nu ändrar sitt resebeteende är det viktigt som handlare att identifiera och göra sin kundanalys på denna växande kundgrupp.