Shoppinggata: En del av stads- och platsutvecklingen

Kunskap, råd och stöd

Här hittar du kunskap, råd och stöd samt artiklar om området kring stads- och platsutveckling.  

Öka intäkterna i sommar - Turisterna viktigare än någonsin

Öka intäkterna i sommar - Turisterna viktigare än någonsin

Fredagen den 21 maj sände Svensk Handel tillsammans med Visit Sweden detta webinarium med fokus på turismen sommaren 2021.

Stads-Plats: Samlade rapporter

Stads- och platsutveckling: Rapporter

Här får du en sammanställning av de rapporter som relaterar till området stads- och platsutveckling. 

Seminarium: Shoppingturismens betydelse för handeln

Seminarium: Vem är den utländska shoppingresenären?

Turisternas betydelse för den svenska detaljhandeln fortsätter att växa. Förra året omsatte shoppingturismen 100 miljarder kronor. Det är en ökning med fem miljarder jämfört med 2017.

Planeringsmetod för levande gatuplan

Levande gatuplan – en ny planeringsmetod

Tillsammans med Nacka kommun och NIRAS i Sverige har Svensk Handel tagit fram en modell som visar hur kommuner tillsammans med handel och övrigt näringsliv kan planera levande bottenvåningar flexibelt och hållbart.

Så attraherar du shoppingresenären

Så attraherar du den utländska shoppingresenären

Utländska turister shoppar mycket när de besöker Sverige. Men vilka är de utländska shoppingresenärerna? Vad har de för förväntningar på bemötande och utbud?

Besöksnäringen i Sverige

Svensk besöksnäring

Turisterna är viktiga kunder på många platser i Sverige. Coronapandemin har förändrat resandet radikalt. Svenskarna har stannat i Sverige på svemester medan de utländska besökarna har lyst med sin frånvaro. Vissa besöksmål och städer har upplevt en boom medan våra storstäder och gränsområden, framför allt mot Norge, har sett ett stort tapp av besökare.