Person med kundvagn: För att illustrera rapporter om handel

Stads- och platsutveckling: Rapporter

Här får du en sammanställning av de rapporter som relaterar till området stads- och platsutveckling.

Staden - Handelns motor

Svensk Handel ger i den nya rapporten ”Handeln – stadens motor” konkreta förslag på åtgärder som våra kommuner behöver ta hänsyn till för att handeln i våra stadskärnor och på våra handelsplatser även i framtiden ska fungera som en motor i våra städer.

> Hämta rapporten (PDF)

Den fysiska handelsplatsen i en digital värld

> Hämta rapporten (PDF)

Levande gatuplan

Planeringsmetod för hållbar stadsutveckling – ett samarbete mellan Nacka kommun, NIRAS i Sverige och Svensk Handel. 

› Hämta rapporten (PDF)

Handelns betydelse i Sverige

Idag arbetar nästan 500 000 människor i handeln: i butiker, på lager, som importörer och e-handlare. Det motsvarar en åttondel av alla förvärvsarbetande i Sverige.

Handeln genererar årligen mer än 200 miljarder kronor till statskassan genom moms, arbetsgivaravgifter och andra skatter. Handeln är dessutom viktig för ungas start i arbetslivet. En fjärdedel av alla svenskar hade sitt första jobb i handeln och ungefär 30 procent av alla anställda i handeln är idag unga.

› Till rapporten

Regional statistik

Här har vi paketerat statistik som belyser handelns betydelse för ekonomin ur ett nationellt, regionalt och kommunalt perspektiv. 

› Till rapporten

Shoppingturism i Sverige

Turisternas betydelse för handeln växer. Här finns statistik över handelns betydelse för svensk besöksnäring. 

› Till rapporterna

Gränshandelns utveckling

Svensk Handel följer gränshandelns utveckling och dess betydelse för den svenska detaljhandeln.

› Till rapporterna 

 

Vi hjälper dig

Du som är medlem i Svensk Handel kan ringa in till oss och få svar på dina frågor. 

Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2021.01.15 Senast uppdaterad: 2021.01.15 Kategori: Stads- och platsutveckling