Människor i butik för att illustrera besöksnäringen i Sverige

Besökarna till Sverige – en viktig kundgrupp

Antalet besökare i Sverige har ökat stadigt under en längre period. Den samlade omsättningen för turismen 2018 ökade med 6 procent till 337 miljarder. Det faktum att nästan en tredjedel går till handeln gör turister till en allt viktigare kundgrupp.

Enligt en undersökning som Visit Sweden gjort bland utländska resenärer som är intresserade av Sverige säger sig besökarna mest vilja ägna sig åt shopping, storstadsliv och upplevelser på landsbygden. Ur handelns perspektiv är det intressant ur två aspekter.: dels får den fysiska butiken en växande kundgrupp, dels kan svenska företag med e-handelns hjälp behålla dessa kunder även när de har lämnat Sverige.

Shoppingturism i Sverige

  • Omsätter 100 miljarder kronor
  • Står för 30 procent av den totala turismomsättningen
  • Motsvarar 13 procent av omsättningen i hela detaljhandeln
  • Sysselsätter 35 500 personer i handeln

Svensk Handels engagemang

  • Visit Sweden – ledamot styrelsen
  • Svensk Turism AB – ledamot styrelsen
  • Svenska Stadskärnor – ledamot styrelsen
  • City i samverkan Stockholm – ledamot styrelsen
  • Göteborg Shopping – ledamot styrgrupp
Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2015.03.16 Senast uppdaterad: 2017.12.06