Publicerad: 2012.05.14   •  
Senast uppdaterad: 2018.05.31
  •  
Kategorier: Säkerhet, Rapporter

Säkerhet

Här hittar du våra säkerhetsrapporter. 

Butiksrån

Svensk Handel publicerar årligen en rapport över butiksrån i Sverige. Varje kvartal kompletteras nämnda rapport med råndata för respektive kvartal i syfte att beskriva den senaste utvecklingen och aktuella trender.

Råndata samlas in från Svensk Handels medlemmar, ur polisens öppna informationskanaler samt ur mediaarkiv.

Cirka 60 procent av de rån som rapporteras in till Brottsförebyggande rådet (Brå) fångas upp i Svensk Handels rånrapporter. Syftet är att ge en mer detaljerad bild av butiksrånen.

Per Geijer

Säkerhetschef , Stockholm
010-47 18 647

Säkerhetscenter

Anmäl brott, se varningslistade företag och ta del av Svensk Handels stora kunskap om säkerhetsarbete i butik.