Enkäter om coronakrisens akuta påverkan på handeln

I pandemins mest akuta skede gjorde Svensk Handel enkäter bland medlemmar om hur krisen slog mot företagen. 

Svensk Handel gjorde kontinuerliga snabbenkäter bland medlemsföretagen under coronakrisen för att utröna pandemins följdeffekter för handeln. Undersökningarna ger en indikation på hur det såg ut i parti- och detaljhandeln under angivna datum under 2020. Urvalet av företag har dragits slumpmässigt och fördelningen av svarande företag motsvarar i stort hur samtliga företag är fördelade.

Publicerad: 2020.06.25 Senast uppdaterad: 2021.10.11