Rapporter om coronas följdeffekter för handeln

Här redovisar vi coronakrisens följdeffekter för handeln med sammanställningar av enkäter gjorda med våra medlemmar.

Svensk Handel har gjort kontinuerliga snabbenkäter bland våra medlemsföretag under coronakrisen för att utröna pandemins följdeffekter för handeln. Undersökningarna ger en indikation på hur det såg ut i parti- och detaljhandeln under angivna datum. Urvalet av företag har dragits slumpmässigt och fördelningen av svarande företag motsvarar i stort hur samtliga företag är fördelade.

Publicerad: 2020.06.25 Senast uppdaterad: 2020.06.25

Skriv en kommentar