Tydlig avmattning, men jämförelser med 2021 skymmer sikten för e-handeln

Svensk Handels E-handelsindikator för mars månad visar att e-handelns omsättning återigen hamnar kraftigt lägre, minus 17 procent, jämfört med samma månad föregående år. Det är samma minskningstakt som i februari.

Inkluderar man även svenska konsumenters köp från utländska e-handelsaktörer sjönk omsättningen med 18 procent i mars. Under första kvartalet 2022 backar e-handelns omsättning med totalt 13 procent. Jämfört med februari 2022 steg dock e-handelsomsättningen påtagligt i mars. 

- E-handeln kommer under hela 2022 att behöva brottas med de mycket höga jämförelsetalen från 2021. Utan pandemin kan man inte vänta sig nya försäljningsrekord på kort sikt inom e-handeln och det mesta talar för att omsättningen blir lägre i år än 2021. Det hindrar dock inte att e-handeln, som nu i mars, faktiskt steg med drygt 2 miljarder kronor jämfört med månaden innan.

säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel

Utvecklingen inom e-handeln mattas av

Andelen av konsumenterna som e-handlat ökade till 67 procent från förra månadens 64 procent. Det är dock 4 procentenheter lägre än mars 2021 då 71 procent e-handlade. Trots en lägre andel e-handelskonsumenter i mars 2022 jämfört med mars 2021 är det i huvudsak ett fortsatt lägre genomsnittligt köpbelopp bland de som e-handlar som förklarar den minskande omsättningen inom e-handeln. Det genomsnittliga köpbeloppet var 16 procent lägre i mars 2022 jämfört med samma månad förra året.

- De genomsnittliga köpbeloppen är huvudförklaringen till den lägre omsättningen inom e-handeln när vi jämför med 2021. Utvecklingen inom e-handeln mattas nu av, men det är också ett faktum att det genomsnittliga köpbeloppet i mars 2022 var 70 procent högre än precis före pandemin. Den relativt höga omsättningen inom e-handeln skyms av rekordåret 2021, säger Johan Davidson.

Publicerad: 2022.04.20 Senast uppdaterad: 2022.04.20