Svag oktobermånad för e-handeln

Svensk Handels E-handelsindikator för oktober månad visar att e-handelns omsättning, mätt i svenska konsumenters e-handel från enbart svenska aktörer, sjönk med 16 procent jämfört med samma månad föregående år. 

När e-handeln från utländska aktörer inkluderas var utvecklingen ännu något sämre, minus 17 procent.

Den negativa utvecklingen förklaras dels av att andelen som e-handlade var färre, 64 procent i oktober i år jämfört med 68 procent i oktober 2021, och dels av att det genomsnittliga köpbeloppet minskade med 13 procent.

- Undantaget september har omsättningen i e-handeln minskat betydligt varje månad 2022 jämfört med samma månad 2021. Det rör sig om en bred nedgång som drabbar flertalet branscher. Ackumulerat över året har omsättningen, trots den höga inflationen, minskat med 11 procent. Vi kan därför med säkerhet säga att försäljningen i volym har minskat betydligt mer än så, säger Per Ljungberg, Chief Innovation Officer på Svensk Handel.

Särskilt svag har utvecklingen under året varit sett till svenska konsumenters e-handel från utländska aktörer. E-handeln från utlandet har sjunkit från cirka 12 miljarder under årets 10 första månader 2021 till cirka 7,5 miljarder under samma period i år.

- Förutom att andelen av befolkningen som e-handlar har sjunkit 2022 jämfört med 2021 handlar färre av de som e-handlar från utlandet. I kombination med lägre genomsnittliga köpbelopp innebär det att nedgången i svenska konsumenters e-handel från utlandet blir kraftig, säger Per Ljungberg och fortsätter:

Nu stundar Black Friday och julhandeln. Två exceptionellt viktiga händelser för e-handeln och företagen står väl förberedda. Nu hoppas vi på att årets sista mätningar visar på ett välbehövligt uppsving för en prövad bransch.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2022.11.18 Senast uppdaterad: 2022.11.18