Hittills i år ligger tillväxten i e-handeln på 16 procent jämfört med samma period förra året.

Tillväxten i e-handeln tog ny fart i oktober

E-handelns tillväxttakt vände upp igen i oktober, efter en viss avmattning i september. Totalt växte e-handeln i Sverige med 7 procent i oktober jämfört med samma månad förra året. Motsvarande siffra för den totala e-handeln, där även svenska konsumenters köp från utländska e-handlare ingår, var 12 procent. Det visar Svensk Handels E-handelsindikator för oktober.

– Förra månaden såg vi en dämpad e-handelstillväxt när många vände tillbaka till arbetsplatser och fysisk butikshandel. I oktober växer dock e-handeln igen med tydliga 7 procent jämfört med förra året. Det är väldigt starka siffror, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Till och med oktober i år växte den inhemska försäljningen av kläder och skor på nätet med 23 procent jämfört med samma period förra året. Hemelektronik växte med 22 procent, möbler och heminredning med 20 procent. För e-handel av livsmedel, exklusive alkohol och tobak, är ökningen 11 procent till och med oktober.

16 procents e-handelstillväxt hittills i år

Hittills i år, från januari till oktober, ligger e-handelstillväxten på 16 procent jämfört med samma period förra året. En viktig förklaring är förstås den betydligt högre omsättningen under första kvartalet i år jämfört med 2020. 

Innan pandemin slog till med full kraft i mars förra året var omsättningen i e-handeln lägre. Men även under månaderna april till oktober i år har den totala e-handelsomsättningen varit högre än under 2020.

– Det var nog få som trodde på så höga tillväxttal för e-handeln i år efter rekordtillväxten under 2020. Det är dock inte så många fler i befolkningen som handlar på nätet, förklaringen till den fortsatta tillväxten är snarare fler köp och högre genomsnittliga köpbelopp bland dem som redan handlar på nätet, säger Johan Davidson.

Köpen från utländska e-handlare ökar

E-handeln från utlandet ökade under oktober. Framför allt var det kläder och skor som bidrog till tillväxten. Räknat för alla varukategorier har svenska konsumenter e-handlat för 14 miljarder kronor från utländska e-handlare de senaste tolv månaderna.

Publicerad: 2021.11.22 Senast uppdaterad: 2021.11.22 Kategorier: E-handel och digitalisering, E-handel och digitalisering, E-handelsindikatorn