Handeln – stadens motor

Rapporten “Handeln – stadens motor” innehåller konkreta förslag på åtgärder som möjliggör en levande handel i Sveriges alla städer.

I rapporten ”Handeln - stadens motor” ger Svensk Handel konkreta förslag på åtgärder som Sveriges kommuner behöver ta hänsyn till för att handeln i våra stadskärnor och på våra handelsplatser även i framtiden ska fungera som en motor i våra städer.

Utöver den nationella rapporten, tar Svensk Handel även fram lokala rapporter som är tänkta att fungera som underlag för beslutsfattare på lokal och regional nivå.

Publicerad: 2022.06.02 Senast uppdaterad: 2022.06.02