Färre anställda trots ökad försäljning

En majoritet av handlarna i Handelsbarometern, 51 procent, tror på en försäljningsökning under den kommande tremånadersperioden. Däremot är det fler än tidigare som tror att branschen kommer att behöva minska antalet anställda.

Framtidsindikatorn, som väger samman handlarnas bild över framtida försäljning och anställningsplaner, ökade något från föregående månads notering på 6 till en notering på 9 i oktober.

– Det är lovande att en majoritet av handlarna tror på ökad försäljning, nu när årets viktigaste kvartal är här. Att handlarna tror att antalet anställda kommer minska kan vara en effekt av regeringens planer på att höja arbetsgivaravgifterna för unga, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Lönsamheten har sjunkit
I oktober månad fick handlarna i panelen även svara på frågor om butikens lönsamhetsutveckling. Svaren visar att 4 av 10 handlare upplever att deras vinstmarginal försämrats under det senaste året. Handlarna anger att personalkostnaderna är den viktigaste faktorn för företagens lönsamhetsutveckling.

– Handelns sjunkande lönsamhet bidrar till att många handlare planerar att dra ner på den största kostnaden, personalen. Det är naturligt men tråkigt då det försämrar service, kundupplevelse och därmed butikens konkurrenskraft, säger Jonas Arnberg.

– Extra olyckligt är det givetvis att regeringen i detta läge planerar att höja kostnaderna för att anställa personal i handeln. Den kommer att resultera i både sämre service i butikerna och att jobb försvinner, säger Jonas Arnberg.

För intervju eller mer information ring gärna:
Jonas Arnberg, chefsekonom, Svensk Handel, 010-47 18 575  
Erik Boman, presschef, Svensk Handel, 010-47 18 650

Publicerad: 2014.10.15 Senast uppdaterad: 2014.10.24

Skriv en kommentar