Hälsokraft i Linköping är ett av Svensk Handels medlemsföretag.

Förhoppningar om stark vår i handeln

Framtidstron är stark bland svenska handlare. Inte sedan våren 2011 har handlarnas framtidstro varit så hög som i denna månads Handelsbarometer.

Framtidsindikatorn landar i mars på 18, vilket är en rejäl ökning från föregående månads notering på 2. Ökningen beror huvudsakligen på att många handlare tror på en försäljningsökning under vårmånaderna. Det är fortfarande få handlare som tror att antalet anställda kommer att öka i handeln.

– Med våren stiger även temperaturen i handeln. Ökad köpkraft på grund av låga räntor, sjunkande arbetslöshet och ett nytt jobbskatteavdrag ger handlarna framtidstro och handelsbarometern hamnar på sin högsta nivå på tre år, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

Lägre avgifter ger jobb åt unga
I mars månads Handelsbarometer fick handlarna i panelen frågor om sin syn på arbetsgivaravgifter för ungdomar. 8 av 10 handlare tror att de nuvarande lägre arbetsgivaravgifterna för ungdomar har hjälpt till att skapa nya jobb eller rädda jobb som annars skulle försvunnit i handeln.

Ännu fler, 85 procent av handlarna, tror att en höjning av arbetsgivaravgifterna för personer under 25 år skulle göra det svårare för ungdomar att få jobb inom handeln.

– I handeln jobbar det fler ungdomar än i någon annan bransch. När de företag som anställer unga så entydigt svarar att höjda avgifter skulle göra det svårare för ungdomar att få jobb, borde politikerna lyssna, säger Svensk Handels vd Karin Johansson.

För intervju eller mer information ring gärna:
Yvonne Ingman, vice vd, 010-471 85 48
Erik Boman, pressekreterare, Svensk Handel, 010-47 18 650

Publicerad: 2014.03.17 Senast uppdaterad: 2014.03.19

Skriv en kommentar