Fortsatt högtryck i handeln

Handelsbarometern visar på fortsatt goda tider för detaljhandeln. Framtidsindikatorn ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. Inte sedan år 2010 har framtidstron varit så hög under sommarmånaderna.

Handlarnas framtidstro sjunker endast marginellt i juli månad och Framtidsindikatorn faller från förra månadens notering på 15 till nuvarande notering på 14.

– Den för handeln så viktiga sommarperioden ser ut att ha inletts på ett positivt sätt och handlarna har fortsatt höga förväntningar om framtiden, säger Bengt Nilervall på Svensk Handel.

Fler än hälften av handlarna (52 procent) tror att försäljningen kommer att öka i den egna butiken under den kommande tremånadersperioden. Denna andel har legat på över 50 procent i Handelsbarometern varje månad sedan i mars, vilket tyder på att svenska handlare har stark tro på en ökad försäljning under året.

Långt kvar till kontantlösa samhället
I juli fick panelen i Handelsbarometern även svara på frågor om kontanthantering i butik. För de flesta (68 procent) står kontanterna för mindre än 20 procent av antalet köp i butiken. Endast 5 procent av butikerna svarar att kontanter står för mer än 30 procent av betalningarna.

Men få butiker planerar att helt sluta ta emot kontanter. Rädsla att förlora kunder är den främsta förklaringen. Endast en av fyra butiker tror att de kommer sluta ta emot kontanter inom tio år.

– Allt färre kunder betalar med kontanter, men det är ändå långt kvar till det kontantfria samhället. Få butiker tror att de kommer sluta ta emot sedlar och mynt inom överskådlig tid. Trots att de redan idag står en mycket begränsad del av betalningarna får handeln finna sig i att hantera kontanter under lång tid än, säger Bengt Nilervall på Svensk Handel.

Bengt Nilervall
Publicerad: 2014.07.15 Senast uppdaterad: 2014.07.14

Skriv en kommentar