Fortsatt medvind i detaljhandeln

Framtidstron fortsätter att vara stark bland svenska handlare och stiger i april månads Handelsbarometer med tre enheter till nuvarande notering på 21.

Både dagligvaruhandlare och sällanköpsvaruhandlare tror på en försäljningsökning under den kommande tremånadersperioden.

– Den positiva trenden för handeln ser ut att fortsätta och många butiker tror att försäljningen kan ta fart under våren, säger Lisa Burden, på Svensk Handel.

Närmare 6 av 10 handlare (58 procent) tror att försäljningen kommer att öka i den egna butiken under den kommande tremånadersperioden. Jämfört med i mars månads Handels-barometer är det även färre handlare, nu endast 5 procent, som väntar sig en minskad försäljning.

I april månads Handelsbarometer fick handlarna i panelen frågor om olika högtiders betydelse för försäljningen.

Inte oväntad svarar flest handlare att julen är en viktig högtid för försäljningen i den egna butiken. På andra plats kommer påsken – över hälften av handlarna (52 procent) svarade att påsken är viktig. Försäljningen i dagligvaruhandeln gynnas mest under påsken. Hela 84 procent av dagligvaruhandlarna svarade att påsken är viktig för försäljningen.

– Påsken, julen och de andra traditionella helgerna står sig starka i Sverige. Maten och umgänget med familj och vänner står i fokus för firandet och det märks på hur vi konsumerar, säger Svensk Handels Lisa Burden.

För intervju eller mer information ring gärna:
Lisa Burden, omvärldsbevakare, Svensk Handel, 010-471 85 18
Erik Boman, presschef, Svensk Handel, 010-47 18 650

Publicerad: 2014.04.15 Senast uppdaterad: 2014.04.16

Skriv en kommentar