Fortsatt tro på ökad försäljning

Sett över tid ligger framtidstron på en relativt hög nivå och det finns fortfarande en stark tro på en ökad försäljning i handeln under de kommande tre månaderna. Framtidsindikatorn i maj månads Handelsbarometer sjunker med 7 enheter, från april månads notering på 21 till nuvarande notering på 14.

– Inför sommarmånaderna är optimismen bland handlarna den högsta på flera år. Får vi bara en fin inledning av sommaren med varm och vackert väder kan det bli en riktigt stark sommarhandel, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

Handlare missnöjda med kommunen
Panel till Handelbarometern fick i maj månad även frågor om hur de upplever att samarbetet fungerar med kommunen de verkar i.

Närmare hälften av handlarna (47 procent) känner att kommunala regler kostar deras verksamhet tid och pengar. Andelen var betydligt högre bland dagligvaruhandlarna, där så många som 76 procent svarade att de upplever att de kommunala reglerna kostar dem tid och pengar.

Hela 71 procent av dagligvaruhandlarna svarade att de inte tycker att den tillsynsavgift de betalar till kommunen står i proportion till den service kommunen ger dem. Endast 16 procent av handlarna upplever att kommunala regler tillämpas lika för alla. Bland dagligvaruhandlare tycks det finnas ett större missnöje än bland sällanköpsvaruhandlare.

– Bristande service och otydlig tillämpning av kommunala regler hämmar utvecklingen för företagen inom handeln. Värst är det för livsmedelsbutikerna där många upplever godtycklig tillämpning och orimligt höga tillsynsavgifter. I slutänden slår det tillbaka på kommunerna själva i form av förlorade arbetstillfällen och lägre skatteintäkter, säger Martina Elfgren Lilja, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

För intervju eller mer information ring gärna:
Yvonne Ingman, 010-47 18 548
Martina Elfgren Lilja, 010-47 18 532
Erik Boman, presschef, Svensk Handel, 010-47 18 650

Publicerad: 2014.05.15 Senast uppdaterad: 2014.05.23

Skriv en kommentar