Framtidstron sjönk i september

Handlarnas framtidstro sjunker marginellt i september månads Handelsbarometer och landar på plus 6, vilket är en minskning med en enhet från förra månadens notering på plus 7. Omkring hälften av de tillfrågade handlarna tror på en ökad försäljning under de kommande tre månaderna.

– Osäkerhet och politisk oro är aldrig bra för handeln och det tror jag drar ner handlarnas framtidstro tills vi ser hur en ny regeringsbildning ser ut. Men i grunden finns en positiv grundsyn och vi ser en ekonomisk återhämtning som kommer gynna hushållens köpkraft, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Konsumenterna röstar varje dag
I september månad fick handlarna i panelen även svara på frågor om vilka synpunkter och önskemål de får sina kunder.

– Så här i valtider kan vi konstatera att direktdemokratin i Sverige ökar, i alla fall när det gäller konsumentmakt. Via handeln kan konsumenten göra sin röst hörd, inte bara vart fjärde år utan varje dag. Kunderna ställer allt högre krav och har större möjlighet att påverka vad som säljs och hur det produceras, säger Jonas Arnberg.

Svaren i undersökningen visar att det blir allt vanligare att kunderna har synpunkter på butikens sortiment. Bland dagligvaruhandlarna svarar hälften att det har blivit vanligare under de senaste åren.

Ekologiska och närproducerade varor är det som oftast efterfrågas i dagligvaruhandeln. En majoritet av handlarna svarar att de får in synpunkter varje dag eller varje vecka.

För intervju eller mer information ring gärna:
Jonas Arnberg, chefsekonom Svensk Handel, tel: 010-471 85 75
Erik Boman, presschef, Svensk Handel, tel: 010-47 18 650

Publicerad: 2014.09.15 Senast uppdaterad: 2014.09.16

Skriv en kommentar