Handlarna tror på färre nyanställningar

I januari månads handelsbarometer sjunker framtidsindikatorn som visar handlarnas framtidstro till –7. Det är en minskning med hela 17 enheter jämfört med föregående månads mätning.

Liksom tidigare år visar Handelbarometern en nedgång i början av året efter december månads julhandel. Minskningen i år beror främst på att handlarna har låga förväntningar vad gäller nyanställningar i handeln under de kommande månaderna. Många handlare tror däremot fortfarande på en positiv försäljningsutveckling.

– Handeln är en viktig jobbskapare, inte minst för ungdomar. Just nu är det tyvärr få handlare som planerar att nyanställa, vilket betonar vikten av fortsatta politiska satsningar som underlättar för företag att anställa. Att höja arbetsgivaravgifterna för unga är exempelvis helt fel väg att gå, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Var tredje handlare räknar med en ökad försäljning i den egna butiken under den kommande tremånadersperioden. Samtidigt ökar andelen handlare som tror på en försäljningsminskning från 16 procent till 23 procent.

Endast 5 procent av handlarna tror att antalet anställda i den egna butiken kommer att öka under de närmaste tre månaderna. Nästan var femte (19 procent) tror istället på minskad personalstyrka.

I januari månads handelsbarometer fick handlarna i panelen även frågor om butikshyror och hur de upplever sin hyresvärds förståelse för handelns villkor. Endast 10 procent av handlarna svarar att deras senaste omförhandling av hyran ledde till en förbättring, det vill säga lägre hyresnivå i förhållande till butikens omsättning. Mer än var fjärde (27 procent) svarar att hyran istället steg i förhållande till omsättningen.

– Många handlare är upprörda över att hyresvärdarna slentrianmässigt försöker höja hyran utan orsak. Hyran är ofta handlarnas näst största kostnad. Därför är det allvarligt att fyra av tio handlarna svarar att deras hyra är orimligt hög, säger Anders Thelin, jurist på Svensk Handel.

Handelsbarometern Januari 2014.

För intervju eller mer information ring gärna:
Erik Boman, pressekreterare, Svensk Handel, 010-47 18 650

Publicerad: 2014.01.15 Senast uppdaterad: 2014.02.26

Skriv en kommentar