Julen får hjulen att snurra

En av tre butiker tar in extra personal inför jul och årets julhandel skapar totalt cirka 20 000 extrajobb. Det visar Svensk Handels undersökning Handelsbarometern.

– Julen får hjulen att snurra. När julhandeln slår nya rekord så lyfter det samtidigt arbetsmarknaden för unga, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

En av tre handlare (35 procent) svarar att butiken tar in extra personal under december månad för att stärka upp personalstyrkan under julhandeln. Uppräknat för detaljhandeln som helhet skulle det innebära att julhandeln bidrar med en personaluppgång med 7,5 procent eller cirka 20 000 extraanställningar i december månad.

Hela tre av fyra handlare (75 procent) svarade att det är ganska eller mycket vanligt att extraarbete i juletider leder till fortsatt arbete i företaget.

Sänkt optimism i december

Framtidsindikatorn i Handelsbarometern, som väger samman handlarnas förväntningar på försäljningsutveckling och nyanställningar, minskade kraftigt från förra månadens notering på 7 till nuvarande notering på -1.

Som tidigare år sker en säsongsmässig nedgång efter december månad. Men i år är december månads handelsbarometer svåranalyserad eftersom svaren samlades in under slutet av november och början av december, vilket medfört att de flesta handlare svarat i tron att arbetsgivaravgifterna skulle höjas vid årsskiftet. Detta har inneburit en kraftigt ökad pessimism i synen på att nyanställa och att behålla personal vilket sänker framtidsindikatorn. Eftersom regeringens budget nu fallit och att arbetsgivaravgifterna inte kommer att höjas (tills vidare) så innebär det sannolikt att handeln både kan behålla och fortsätta att anställa personal.

För intervju eller mer information ring gärna:
Jonas Arnberg, chefsekonom Svensk Handel, tel: 010-471 85 75
Erik Boman, presschef, Svensk Handel, tel: 010-47 18 650

Handelsbarometern december 2014

Publicerad: 2014.12.15 Senast uppdaterad: 2014.12.12

Skriv en kommentar