Stark augustisiffra trots inbromsning

I Handelsbarometern för augusti månad sjunker handlarnas framtidstro med sju enheter från 14 i juli till nuvarande notering på 7. Jämfört med tidigare år ligger framtidsindikatorn dock på en högre nivå än vanligt i augusti.

– Vi har haft en fin sommar som jag tror många handlare är nöjda med. Nu sjunker förväntningarna något inför hösten, främst inom dagligvaruhandeln, men det ser betydligt bättre ut än för ett år sedan, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

Hälften av handlarna (49 procent) tror att försäljningen kommer att öka i den egna butiken under den kommande tremånadersperioden. Samtidigt tror fler handlare än i juli månads barometer att försäljningen kommer att minska. Var femte dagligvaruhandlare väntar sig en negativ försäljningsutveckling under de närmsta månaderna.

"Valrörelsen har inte handlat om handelns frågor"
I augusti månad fick panelen i Handelsbarometern även svara på frågor om det kommande riksdagsvalet.

Ungdomsarbetslöshet och sysselsättning är de frågor som handlarna framför allt tycker bör debatteras mer inför valet. Hela 8 av 10 handlare (81 procent) tycker inte att årets valrörelse än så länge handlat om de frågor som är viktiga för handeln.

– Handeln har en avgörande betydelse för att skapa jobb och skatteintäkter i Sverige och ingen annan bransch anställer så många ungdomar. Jag tycker precis som många handlare att våra politiker borde uppmärksamma handelns villkor mer, säger Svensk Handels vd, Karin Johansson.

För intervju eller mer information ring gärna:
Erik Boman, presschef, Svensk Handel, 010-47 18 650

Publicerad: 2014.08.15 Senast uppdaterad: 2014.08.14

Skriv en kommentar