Antalet anställda i handeln väntas rasa

Trots att handlarnas tro på ökad försäljning i den egna butiken är relativt stark sjunker Framtidsindikatorn i månadens Handelsbarometer. Svag tro på nyanställningar och lönsamhet drar ned.

Framtidsindikatorn, som väger samman handlarnas förväntningar på försäljningsutveckling, nyanställningar och lönsamhetsutveckling, backade till -13 i januari månads Handelsbarometer till -13 (-1 i december).

Hela 23 procent av de tillfrågade handlarna tror att antalet anställda i den egna butiken kommer att minska under de kommande tre månaderna.

– Handelns framtidsutsikter försämras, en förväntad försäljningsökning väger inte upp det faktum att fallande vinster och regeringens planer på att höja arbetsgivaravgiften för unga sätter branschen i en mycket svår situation, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Högt pris på höjda arbetsgivaravgifter

I januari månad fick handlarna också svara på frågor om följderna av regeringens planer på att höja arbetsgivaravgifterna för unga.

Två tredjedelar av dagligvaruhandlarna kommer att tvingas säga upp personal om regeringen gör verklighet av sitt förslag. Bland sällanköpsvaruhandlare är siffran 31 procent.

– Handlarnas besked till politikerna är tydligt. Höjs arbetsgivaravgifterna för unga kommer många jobb i handeln att gå förlorade, säger Jonas Arnberg.

För intervju eller mer information ring gärna:
Jonas Arnberg, chefsekonom, 010-471 85 75, 0725-71 85 75
Hans Tjernström, pressekreterare, 010-47 18 650, 0767-81 86 96

Publicerad: 2015.01.16 Senast uppdaterad: 2015.01.15 Kategori: Rapporter