Fortsatt svag framtidstro i handeln

Framtidsindikatorn ligger fortsatt på en låg nivå (-16) orsakat av handlarnas pessimistiska syn på lönsamhetsutveckling och antalet nyanställningar.

– Lönsamheten i handeln är fortsatt på en oroväckande låg nivå trots att sommarförsäljningen gick starkt. Planerna på att anställa ligger i botten efter att arbetsgivaravgiften för unga höjdes första augusti, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Varannan handlare tror att antalet medarbetare i detaljhandeln som helhet kommer att minska under de kommande tre månaderna.

Handlarna ger kommunerna underkänt
I augusti månads Handelsbarometer fick handlarna även svara på frågor om kommunernas arbete med handelsfrågor. Endast var fjärde handlare anser att kommunen arbetar för att främja detaljhandeln.

– Trots handelns viktiga betydelse för kommunens utveckling tas den för givet. Det här borde bli en väckarklocka för landets kommuner att stärka samverkan med handelns företag, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Hälften av handlarna svarar att de inte ens känner till om kommunen har en strategi för handelns utveckling. Var femte handlare svarar att kommunen där butiken är belägen har en handelsstrategi.

För intervju eller mer information ring gärna:
Jonas Arnberg, chefsekonom, Svensk Handel, 010-471 85 75
Hans Tjernström, pressekreterare, Svensk Handel, 010-471 86 50

Hans Tjernström Carraro
Publicerad: 2015.08.19 Senast uppdaterad: 2015.08.19 Kategori: Rapporter

Skriv en kommentar