Framtidstron fast på låga nivåer

Något fler handlare tror på minskad försäljning samtidigt som lönsamheten och anställningsviljan ligger kvar på låga nivåer.

Framtidsindikatorn landar på - 17 i månadens Handelsbarometer. Jämfört med mätningen i november har antalet handlare som tror på en minskad försäljning för detaljhandeln ökat med sex procent. Var fjärde handlare räknar dessutom med att minska antalet medarbetare jämfört med samma period förra året.

– Handeln ger många en chans till yrkeserfarenhet. Det är därför oroande att många handlare räknar med att minska antalet anställda, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel. Handlarnas tro på lönsamhet är fortsatt pessimistisk. Drygt fyra av tio handlare spår att lönsamheten i den egna butiken kommer att falla den närmsta tiden.

Kostnad hinder för att anställa I december månads Handelsbarometer fick handlarna svara på vad som främst hindrar dem från att anställa fler. Nästan två av tre (64 %) svarade att kostnaderna i mycket hög utsträckning är ett hinder för att anställa.

– Handeln har potential att skapa fler jobb men då får inte priset på att anställa vara för högt, säger Jonas Arnberg.

Publicerad: 2015.12.15 Senast uppdaterad: 2016.01.11 Kategori: Rapporter

Skriv en kommentar