Framtidstron fortsatt dyster inom handeln

Trots förhoppningar om ökad försäljning finns fortfarande en oro över sjunkande lönsamhet och färre nyanställningar i handeln. Det gör att framtidsindikatorn landar på -12 i månadens Handelsbarometer. 

Svensk Handels Handelsbarometer visar att hela fyra av tio handlare tror på minskad vinstmarginal i den egna butiken de kommande tre månaderna.  

– Samtidigt som handlarna inte kan höja priset mot konsument stiger kostnaderna kraftigt, vilket pressar lönsamheten nedåt, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Varannan handlare tror att antalet anställda i detaljhandeln som helhet kommer att minska. Endast två procent av handlarna spår att antalet anställda i handeln kommer att öka.

– De höjda arbetsgivaravgifterna för unga innebär tuffa kostnadsökningar för handelns företag. Det lamslår anställningsviljan i handeln, säger Jonas Arnberg.

För intervju eller mer information ring gärna:
Jonas Arnberg, chefsekonom, 010-47 18 575
Markus Friberg, presschef, 010-47 18 650

Publicerad: 2015.09.15 Senast uppdaterad: 2015.09.15 Kategori: Rapporter

Skriv en kommentar