Handeln planerar inga nyanställningar

Handeln tror på ökad försäljning, men fortsatt vikande lönsamhet och inga nyanställningar det kommande kvartalet. Framtidsindikatorn är därför fortsatt negativ och landar på -17. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer i oktober.

Drygt hälften av alla tillfrågade företag tror att vinstmarginalen kommer att minska för handeln totalt sett det kommande kvartalet. Företagarna är något mer positiva avseende sin egen butik.

– Vi har under året upplevt höga försäljningssiffror och månadens barometer indikerar på ett kommande starkt kvartal, dessvärre är detta inte tillräckligt för att lyfta branschens lönsamhet, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

I oktober månads Handelsbarometer fick handlarna svara på en fråga om de anpassar sitt utbud inför Halloween som infaller den 31 oktober.

- Halloween utgör ett tillfälle för kampanj och var tredje handlare anpassar sitt utbud till Halloweenhelgen. Inom dagligvaruhandeln gör hela 60 procent en anpassning, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Publicerad: 2015.10.15 Senast uppdaterad: 2015.10.15 Kategori: Rapporter

Skriv en kommentar