Handlarna ser över sin bemanning

Regeringens aviserade höjning av arbetsgivaravgiften för unga kommer att slå hårt mot lönsamhet och anställningsvilja i handeln. Trots tro på ökad försäljning faller Framtidsindikatorn fem procentenheter och landar på minus 7.

I Svensk Handels Handelsbarometer säger 4 av 10 handlare att personalstyrkan i detaljhandeln som helhet kommer att minska de kommande tre månaderna.

– Höjda arbetsgivaravgifter sänker anställningsplaner och vinstutsikter. Nyanställningar stoppas och medarbetare kommer att sägas upp, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Trots att varannan handlare tror på en positiv försäljningsutveckling ser många handlare pessimistiskt på lönsamheten i handeln.

Extrafrågor om höjda arbetsgivaravgifter

Handlarna fick i april svara på frågor om konsekvenserna av höjda arbetsgivaravgifter för unga. Varannan handlare kommer att tvingas säga upp personal eller stoppa nyanställningar om arbetsgivaravgiften för unga höjs.

– När regeringen gör det dyrare att anställa unga kommer företagen att anställa de med mer erfarenhet och högre produktivitet. De unga blir de stora förlorarna på regeringens politik, säger Jonas Arnberg.

Hårdast slår höjningen mot dagligvaruhandeln.3 av 10 dagligvaruhandlare anser att höjda arbetsgivaravgifter är det är det största hindret för dem från att kunna anställa fler. Totalt utgör personalkostnader utgör en fjärdedel av handlarnas kostnader.

För intervju eller mer information ring gärna:
Jonas Arnberg, chefsekonom, 010-471 85 75
Markus Friberg, presschef, 010-471 86 50

Publicerad: 2015.04.22 Senast uppdaterad: 2015.04.22 Kategori: Rapporter