Ökad försäljning ger inte ökad lönsamhet

Handelsbarometerns framtidsindikator fortsätter att ge en tudelad bild av handelns framtidsutsikter. Försäljningen väntas öka medan lönsamhet och antal anställda väntas minska. Sammantaget hamnar framtidsindikatorn på -16 för november.

Den annalkande julhandeln spås slå rekord i år igen. Trenden under året talar för att det framförallt är sällanköpsvaruhandeln som gynnas av det låga ränteläget, inflationen och den generellt stabila svenska ekonomin.

- Vi ser fram emot ett nytt rekord i årets julhandel, låt oss också hoppas på att handelns lönsamhet följer med och inte dras ner av en växande rea- och kampanjbertonad försäljning, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Fler handlare tror att försäljningen kommer att öka än minska, men majoriteten tror att den kommer att ligga still. När det gäller lönsamheten är handlarna pessimistiska. Hela 60 procent tror att lönsamheten i branschen som helhet kommer att minska, medan 42 procent tror att den kommer att minska för den egna butiken. Endast 8 procent kommer att öka antalet nyanställningar medan var fjärde handlare uppger att de kommer att minska antalet anställda.

- Vi ser att höjningen av arbetsgivaravgiften lett till att fyra av tio handlare minskat antalet arbetade timmar. Den kraftigt höjda kostnaden leder sannolikt också till att man avstår från nyanställningar och till och med drar ned på antalet anställda, säger Jonas Arnberg.

Publicerad: 2015.11.16 Senast uppdaterad: 2015.11.16 Kategori: Rapporter

Skriv en kommentar