Ökad försäljning men minskad lönsamhet

Trots tro på ökad försäljning tror varannan handlare att lönsamheten i handeln som helhet kommer att minska under de kommande tre månaderna och 43 procent tror att antalet anställda kommer att minska. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för maj månad. Framtidsindikatorn är oförändrad jämfört med i april och landar på minus 7.

I Svensk Handels Handelsbarometer säger något fler av de tillfrågade handlarna än förra månaden, ungefär hälften, att de tror att försäljningen kommer att öka. Men lika många tror att lönsamheten i handeln som helhet kommer att minska. Hela 43 procent tror att antalet anställda i detaljhandeln kommer att minska de kommande tre månaderna, fem procent fler än i april månad. Detta gör att framtidsindikatorn är fortsatt negativ.

– Glädjen över handelns goda försäljningsutveckling raderas av en sjunkande lönsamhet i en hårt konkurrensutsatt handel, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

– Till detta kommer höjningen av arbetsgivaravgifterna den 1 augusti som gör att handeln planerar för personalneddragningar istället för att rusta för nya tider, säger Jonas Arnberg.

Publicerad: 2015.05.18 Senast uppdaterad: 2015.05.18 Kategori: Rapporter

Skriv en kommentar