Framtidstron i handeln vänder uppåt igen

Det råder höstoptimism i både dagligvaru- och sällanköpshandeln. Framförallt är det förväntningarna på den framtida försäljningen som ökar. Det gör att Framtidsindikatorn stiger med 5,8 procent och landar på 101,8 i månadens Handelsbarometer.

Efter tre månader med fallande framtidstro ökar optimismen i handeln igen.

– Det är glädjande att framtidstron i handeln stiger och att handlarna tror på ökad försäljning. Många delbranscher i handeln har haft en trög sommar och vi hoppas få se en stark avslutning på året, säger Karin Johansson vd på Svensk Handel.

Även förväntningarna på lönsamheten och tron på antalet anställda i handeln stiger. Fortfarande ligger dock förväntningarna på framtida nyanställningar i branschen på minus.

– Det är oroande att anställningsviljan bland handlarna släpar efter. Handeln är en stor och viktig arbetsgivare, ska vi få de arbetstillfällen vi behöver är det avgörande att fler handlare vågar anställa, säger Karin Johansson.

Efter en dyster sommar repar sig framtidstron i både dagligvaru- och sällanköpshandeln. Förväntningarna på utvecklingen i handeln i stort är också ljusare. Skillnaden mellan framtidstron för den egna butiken och detaljhandeln i stort minskade betydligt under månaden.

För intervju eller eventuella frågor:

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2017.09.15 Senast uppdaterad: 2017.09.15

Skriv en kommentar