Handlarnas framtidstro dyker i januari

Framtidsindikatorn minskar med 6,7 enheter i januari och landar på 94,0. Handlarnas framtidstro inom såväl försäljningsutveckling, som antal anställda och lönsamhet minskar. Mest faller handlarnas förväntningar på den framtida försäljningen. Det visar Handelsbarometern från Svensk Handel.  

Efter årets julhandel har en januaribaksmälla uppenbarat sig. Den drabbar framförallt dagligvaruhandeln där framtidstron sjunker kraftigt. 

– Julhandelns optimism har byts mot osäkerhet inför det nya året och framtidsindikatorn dyker. Till oron för svag lönsamhet adderas nu också en oro för sjunkande försäljningsökning. Det är ett bekymmersamt läge, säger Jonas Arnberg, chefsekonom för Svensk Handel.

Handlarnas förväntningar för detaljhandeln i stort sjönk nästan dubbelt så mycket med som för den egna butiken.

E-handeln ökar konkurrenstrycket  I Handelsbarometern för januari fick handlarna svara på om de anser att e-handeln har medfört hårdare konkurrens i deras bransch de senaste åren. Bland sällanköpshandlarna var det 86 procent som instämde med påståendet. Bland dagligvaruhandlarna var siffran 64 procent.

– Digitaliseringen ritar snabbt om spelplanen för handelns företag och öppnar upp för en internationell konkurrens som är knivskarp. Vi har bara sett början av utvecklingen, säger Jonas Arnberg.

Publicerad: 2017.01.16 Senast uppdaterad: 2017.01.16

Skriv en kommentar