Lägre försäljningsförväntningar dämpar handlarnas framtidstro

Handlarnas framtidstro minskar i juni. Framförallt är det förväntningarna på den framtida försäljningen som sjunker. Sammantaget landar Framtidsindikatorn på 100,2, vilket är en minskning med 3,1 procent jämfört med förra månaden. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för juni.

Även tron på antalet anställda och lönsamheten i branschen mattas av något i månandens barometer.

– Ökad digitalisering och fördjupad internationell konkurrens ritar om spelplanen för handelns företag. Trots att vi befinner oss mitt i en högkonjunktur är det många handlare som brottas med lönsamheten, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Framtidsförväntningarna minskar både i dagligvaru- och sällanköpshandeln. Utsikterna är något positivare i dagligvaruhandeln där den viktiga midsommarförsäljningen står för dörren. Överlag är självförtroendet bland handlarna starkt. Framtiden för den egna butiken bedöms betydligt ljusare än utsikterna för branschen som helhet.

Var tredje handlare erbjuder sommarjobb

I juni månads Handelsbarometer fick handlarna även svara på om de planerar att ta in sommarjobbare. Det visade sig att var tredje handlare (34 %) erbjuder sommarjobb i år. Vanligast är att erbjuda en eller två personer sommarjobb. Samtidigt erbjuder var femte handlare (18 %) fem, eller fler personer ett sommarjobb.

– Handeln är en jobbmotor som i sommar kommer att ge många ungdomar chansen till ett arbete. Bland de större butikerna är det vanligt att flera erbjuds sommarjobb. Tyvärr vittnar våra medlemmar om hur den höjda arbetsgivaravgiften för unga inneburit färre sommarjobb i handeln, säger Karin Johansson.

För frågor eller intervju, vänligen kontakta:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50 

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2017.06.15 Senast uppdaterad: 2017.06.15

Skriv en kommentar