Positivare tongångar i handeln

Handlarna är mer optimistiska till antalet anställda och lönsamhetsläget i branschen jämfört med april månads Handelsbarometer. Tongångarna är positivare både i dagligvaru- och sällanköpshandeln. Framtidsindikatorn stiger med 3,5 % och landar på 103,3 i maj månads Handelsbarometer. 

– Digitaliseringens framfart förändrar handelns förutsättningar och det är glädjande att se att handlarnas optimism stiger trots att många affärsmodeller just nu utmanas i grunden, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Förväntningarna på försäljningsutvecklingen ligger fortsatt på höga nivåer. Däremot stiger handlarnas tro på lönsamhet från låga nivåer och landar på plus.

Optimismen är något större i dagligvaruhandeln jämfört med sällanköpsvaruhandeln. Handlarna ser fram emot den stundande sommarförsäljningen.

– Sommaren står runt hörnet och det ger energi och framtidstro till branschen. Innan vi slår oss till ro borde vi dock ägna en tanke åt att vi befinner oss mitt i en högkonjunktur där konsumtionen dessutom drivs på av ett lågt ränteläge. Frågan vi borde ställa är om köplusten inte borde vara ännu större, säger Karin Johansson.

Optimismen kring den egna butiken mattades av något samtidigt som fler tror på ett lyft för branschen som helhet.

För frågor eller intervju, vänligen kontakta:
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50 

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2017.05.15 Senast uppdaterad: 2017.05.15

Skriv en kommentar