Stark tro på den framtida försäljningen

Med en julhandel som närmar sig är handlarnas förväntningar på den framtida försäljningen stark. Däremot släpar tron på den framtida lönsamheten efter. Det gör att Framtidsindikatorn landar på 101,9. 

Förväntningarna på den framtida försäljningen och tron på antalet anställda i handeln ökar samtidigt som lönsamhetsförväntningarna minskar i Handelsbarometern för oktober månad.

– Handlarna är mer optimistiska än vid samma tidpunkt i fjol. Det är framförallt förväntningarna på den framtida försäljningen som ligger högt. Däremot släpar tron på den framtida lönsamheten efter, säger Karin Johansson vd på Svensk Handel.

Handlarnas förväntningar på den egna butiken ökar. I oktober månad steg optimismen för den egna butiken med 1,1 enheter och indikatorn ligger nu på 104,2. Optimismen i dagligvaruhandeln fortsätter också uppåt samtidigt som förväntningarna inom sällanköpshandeln backar något.

– Den för handeln så viktiga julförsäljningen börjar närma sig. Vissa matbutiker har redan plockat fram julmusten och med det stiger förväntningarna på den framtida försäljningen, säger Karin Johansson.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2017.10.16 Senast uppdaterad: 2017.10.16

Skriv en kommentar