Stigande försäljning men lönsamheten släpar efter

Förväntningarna på nyanställningar och lönsamhet är fortsatt låga men på uppåtgående. Handlarna tror på stigande försäljning de kommande månaderna. Sammantaget landar Framtidsindikatorn på 100,9 i Handelsbarometern för mars månad.

– Trots god försäljning är det många handlare som är skeptiska kring butikens lönsamhet. Det är en varningsflagga, vi måste fråga oss vad som händer när försäljningen vänder nedåt, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

Påsken är en av dagligvaruhandelns viktigaste högtider. Det gör att dagligvaruhandlarnas framtidstro ökar. Även i sällanköpsvaruhandeln, som påverkas mindre av försäljningen kring påsk, är tongångarna positivare. Reaperioden är avklarad och våren väntar, det gör att sällanköpshandeln hoppas kunna återhämta sig.  

– Påsk och ljusare vårväder står för dörren. Det brukar höja förväntningarna och gjuta viss optimism bland handlarna, säger Jonas Arnberg.

Framtidstron är fortsatt större för den egna butiken men förväntningarna på detaljhandeln i stort knappar in.

Kontakt:

Jonas Arnberg, chefsekonom Svensk Handel, 010-471 85 75
Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2017.03.15 Senast uppdaterad: 2017.03.15

Skriv en kommentar