Sval framtidstro i handeln

Sommarförsäljningen driver på handlarnas pessimism. För tredje månaden i rad minskar handlarnas framtidstro. Framförallt är det förväntningarna på den framtida försäljningen som faller. Framtidsindikatorn minskar med 0,2 procent och landar på 96,0 i Svensk Handels Handelsbarometer för augusti månad. 

Samtidigt som den framtida försäljningen väntas minska ökade handlarnas tro på antalet anställda och lönsamheten i branschen något. 

– Vi kan konstatera att handlarnas pessimism ökat under sommaren och det är oroande inför hösten. Handeln genomgår en stor omstöpning som till stora delar drivs av digitaliseringen. Många handlare ser sina affärsmodeller utmanas med pressad lönsamhet som följd, säger Karin Johansson, vd Svensk Handel.  

Ökad framtidstro i sällanköpsvaruhandeln

Dagligvaruhandlarna har länge varit mer optimistiska än sällanköpsvaruhandlarna. I månadens Handelsbarometer minskar skillnaderna något. Framtidstron i sällanköpsvaruhandeln ökar, samtidigt som dagligvaruhandlarna blir mer något mer pessimistiska.

– Hösten innebär skol- och jobbstart för många och det ger ett uppsving för vissa delar av sällanköpshandeln. Det är en period som inte är lika rea-fokuserad, vilket är välbehövligt för handlarnas lönsamhet, säger Karin Johansson.

I månadens Handelsbarometer minskar också handlarnas tro på den egna butiken, framförallt beroende på svagare förväntningar på den framtida försäljningen och antalet anställda i branschen.


För intervju eller eventuella frågor:

Svensk Handels pressjour, 010-471 86 50

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2017.08.15 Senast uppdaterad: 2017.08.15

Skriv en kommentar