Avtagande framtidstro i handeln

Trots stundande julhandel vänder framtidsförväntningarna i handeln nedåt. Optimismen bland både e-handlare och butiker minskar i december. Bland e-handlare faller tron på både framtida försäljning och lönsamhet.

Framtidsindikatorn, som är ett sammanfattande mått på framtidstron, minskar bland e-handlare med 13,1 procentenheter och landar på 107,6 i Handelsbarometern för decembermånad. Framförallt är det tron på framtida försäljning och lönsamhet som minskar. Minskningen sker dock från höga nivåer i november.

- Tillväxten inom handeln sker på nätet och framtidstron bland e-handlarna har varit stark under året. Black Friday är lilla julafton för många nätbutiker och med shoppingdagen bakom oss minskar förväntningarna på den framtida försäljningen bland nätbutikerna, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Framtidstron bland butikerna minskar med 3,7 procentenheter och Framtidsindikatorn stannar på 97,1 i december. Optimismen bland dagligvarubutikerna är fortsatt stark, samtidigt som framtidsutsikterna i sällanköpshandeln ser lite dystrare ut. Butikernas framtidstro ligger dock något högre än samma månad förra året.

- Det är många butiker som behöver en lyckad julhandel för att summera året med svarta siffror. Prognosen för årets julhandel är positiv och vi har goda förhoppningar att det blir bra drag i handeln den närmsta veckan, säger Johan Davidson.

Enligt Svensk Handels julrapport väntas vi köpa julklappar för 23 miljarder, eller 3 300 kronor per person. Varannan konsument planerar att köpa merparten av julklapparna på orten där de bor. 6 av 10 säger att de kommer att köpa julklappar på nätet.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2018.12.17 Senast uppdaterad: 2018.12.17 Kategorier: Rapporter, Handelsbarometern

Skriv en kommentar