E-handlarna står för framtidstron i handeln

Efter förra månadens uppgång vänder framtidsförväntningarna åter nedåt bland butikshandlarna. E-handeln går i motsatt riktning och optimismen är fortsatt stark bland e-handelsföretagen. Det visar Svensk Handels Handelsbarometer för maj månad.

Svagare förväntningar på både den framtida försäljningen och antalet anställda gör att Framtidsindikatorn för butik minskar med 1,5 enheter och landar på 93,7 i maj. Framtidsindikatorn för butikshandeln ligger hela 9,6 enheter lägre än motsvarande period för ett år sedan.

– Den digitala strukturomvandlingen med snabbt förändrade kundbeteenden ritar om detaljhandelskartan. Även om merparten av handeln kommer att ske i fysiska butiker under överskådlig tid är förändringstrycket kraftfullt. Konkurrensen blir tuffare och prispressen är hård, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Bland e-handlarna är tongångarna betydligt positivare. Både försäljning och lönsamhet väntas öka. Framtidsindikatorn för e-handeln hamnar på 120,5 i maj, en ökning med 2,2 enheter.

– E-handeln är på stark frammarsch och det gjuter mod i de svenska e-handelsföretagen. Kunden blir allt mer gränslös och framtidens handel handlar om att möta kunden där den finns, säger Karin Johansson.

Handelsbarometern visar att dagligvarubutikerna fortsatt är mer optimistiska än sällanköpsbutikerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Svensk Handels pressjour, 010-47 18 650

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2018.05.15 Senast uppdaterad: 2018.05.15

Skriv en kommentar