Framtidsindikatorn för butik minskade i juli

Framtidsförväntningarna minskade i juli till index 98,3. E-handeln uppvisade en svag ökning under perioden till index 110,2.

Svensk Handels Handelsbarometer för juli visar svagare förväntningar på både försäljning och antalet anställda. Detta gör att Framtidsindikatorn för butik minskar med 1,5 enheter till index 98,3 i juli. Trots att konkurrensen och osäkerheten för handlarna har ökat de senaste åren är Framtidsindikatorn för butikshandeln 2,1 enheter högre än motsvarande period för ett år sedan. 

– När vi summerar det första halvåret har månadindex endast en gång överträffat fjolåret. Detta är illustrativt för den osäkerhet som råder och de utmaningar som handeln står inför. Oro inför den digitala omställningen har varvats med nedgången på bostadsmarknaden, säger Karin Johansson, VD på Svensk Handel.

E-handlarnas försäljningsförväntningar ökar

Framtidsindikatorn för e-handeln ökade med 0,3 enheter i juli till index 110,2. Detta innebär att vi ser en ökad framtidstro efter att förra månadens Framtidsindikator minskat med 10,6 enheter. En bidragande orsak är den snabba tillväxten som finns inom e-handeln.   

– När det kommer till e-handelsförsäljningen är handlarna mer optimistiska. Branschens snabba tillväxt under de senaste åren skapar möjligheter men lönsamheten är ett orosmoln. Konkurrensen har hårdnat betänkligt, inte minst från stora plattformsaktörer i utlandet, säger Karin Johansson, VD på Svensk Handel.

Handlarnas förväntningar på den egna butiken och för detaljhandeln i stort minskade under juli månad. Mest minskade förväntningar för hela branschen, vilket sjönk med 1,5 enheter till index 98,3.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2018.07.16 Senast uppdaterad: 2018.07.16

Skriv en kommentar