Handlarna andas våroptimism

Efter flera månaders nedgång vänder framtidsförväntningarna i handeln uppåt i april. Framförallt är det tron på den framtida försäljningen och utsikterna för antalet anställda i branschen som ökar. 

I Handelsbarometern för april ökar Framtidsindikatorn med 5,0 enheter och landar på 95,1. Även om det innebär ett trendbrott efter flera månader med negativ utveckling är framtidsförväntningarna fortfarande lägre än samma månad förra året.

”Det råder våroptimism i handeln efter flera tröga månader. Butikerna är laddade med ett nytt sortiment och kunderna behöver rusta sig inför utomhussäsongen. Det kan ge en välbehövlig andningspaus i den digitala transformation som handeln går igenom”, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Större optimism bland e-handlarna

E-handlarna är betydligt mer optimistiska än butikshandlarna. I april ökade framtidsförväntningarna bland e-handlarna med 0,6 enheter och landar på 118,3. Den största ökningen sker i förväntningarna på antalet anställda som ökade med 5,8 enheter. Utsikterna för lönsamheten minskade däremot något.
”Tillväxten i handeln sker på nätet och optimismen bland e-handlarna är stark. Konkurrensen är tuff men potentialen att nå nya kunder är enorm”, säger Karin Johansson.

Även när det kommer till tron branschens utveckling som helhet sker ett trendbrott och optimismen vände uppåt i april.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2018.04.16 Senast uppdaterad: 2018.04.16 Kategorier: Rapporter, Handelsbarometern

Skriv en kommentar